SK 30 KLUBBEN inom Svenska Skärgårdskryssarförbundet är en sammanslutning som värnar om 30 m2 skärgårdskryssare. Vi träffas på möten, eskaderseglingar, kappseglingar och liknande. Under vintrarna har vi ordnat kurser av olika slag, med ankrytning till våra båtar. Vi bedriver en hel del historisk forskning om båttypen, klassen är bortåt nittio år gammal. Vi vill visa att skärgårdskryssaren och då särskilt 30:an trots sin ålder, fortfarande existerar och står sig mer än väl i skönhet samt seglingsegenskaper.
Idag byggs nya skärgårdskryssare med helt andra material än vad som användes i klassens begynnelse och många äldre jakter har moderniserats avsevärt men trots detta är dagen jakter lika vackra och lika välseglande som de alltid har varit. Detta kan vi bland annat tacka skärgårdskryssarregeln som, samtidigt som den varit helt öppen för nya material och tillverkningsmetoder, stått emot i stort sett alla båtkonstruktörers försök att “konstruera sönder“ klassen men också klassificeringsnämndens mycket aktiva förvaltning av regeln. Dagens jakter är ungefär 12.3 meter långa och 2.3 meter breda och väger 2,5 ton. Skroven är oftast byggda i kallbakad mahogny eller plast men också aluminium förekommer. Däck och ruff byggs oftast i trä för att ge jakten vackra linjer och finish. Segel, rigg och övrig utrustning är av absolut senaste sort. Och visst är moderna material bättre och starkare men det gör inte alltid dagens jakter snabbare vilket 1996 års totalmästare, en träjakt från 1929, vittnar om.
Skärgårdskryssarens regelmässiga segelyta kan förenklat beräknas som summan av storsegel och 85% av förtriangeln, begränsad av infästningspunkterna för försegel, I och J. I 30:ans fall får summan inte överstiga 30m2.
Att förtriangeln mäts i stället förseglet gör att så länge som förseglet håller sig innanför infästningspunkterna får det i princip vara hur stort som helst och med dagens stora försegel, genua, blir den praktiska segelytan betydligt större än regelytans, en segelytan på 50 m2 är inte ovanligt på kryssen. När vinden sedan öppnar byts jätte genuerna först till ännu större försegel, så kallad slörballong eller som det heter idag asymmetrisk spinnaker, sedan till ännu större försegel, spinnaker, de största på runt 100 m2 och på bilden nedan ser vi två tyska jakter med segelytor på ca. 120 m2.
30:an är den mest internationella skärgårdskryssaren och finns bl.a. på Bodensjön där den tävlas mycket aktivt av tyskar, österrikare och schweizare som bilden nedan visar.
30:ans största mästerskap är Europa Cupen, ett öppet europamästerskap som seglas vartannat år på Bodensjön eller i Sverige. Dessa mästerskap samlar besättningar från hela världen och först då förstår man hur stor skärgårdskryssaren är när besättningar från Australien, USA, England, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern, Nigeria och Finland är där.

30:an är för många en utpräglad kappseglare men för de flesta är det en båt som seglas med familj och vänner och trots att det skiljer nästan 90 år mellan den äldsta och den yngsta tävlande 30:an seglar alla dessa tillsammans i en gemenskap som förmodligen gör skärgårdskryssaren unik så:

Segla 30:a, det enda “vettia”…